Choline Bitartrate Inositol /250 mg(Puritan’s Pride )

ราคา 490 บาท Out of stock

Choline Bitartrate Inositol

ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ดทุก 4-5 ชั่วโมง สามารถทานพร้อมอาหารได้

โคลีน(Choline)

เป็นสารอาหารสำคัญตัวหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มของวิตามินบี พบได้ในอาหาร โดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปของฟอสฟา-ติดิลโคลีน (phosphatidylcholine) หรือโคลีนอิสระ (free choline) หากโคลีนรวมตัวกับไขมันที่เรียกว่าฟอสโฟลิปิด (phospholipid) จะได้เป็นฟอสฟาติดิลโคลีน (PC) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่พบมากที่สุดในเลซิทิน (Lecithin) ดังนั้นโคลีนจึงมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเลซิทิน

โคลีนมีความจำเป็นและประโยชน์ต่อการทำงานของร่างกายหลายอย่างคือ

1. เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ เยื่อหุ้มสมอง กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท รวมทั้งไลโปโปรตีน (Lipoprotein)

2. เป็น สารตั้งต้นในการสร้างอะเซททิลโคลีน(Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ใช้ในการส่งกระแสประสาท (Cholinergic neurotransmission) ของสมอง

3. เป็นสารที่ให้กลุ่มเมทิล แก่สารอื่น (methyl donor)

โคลีนพบได้ในอาหารประเภทใด

อาหาร ที่มีโคลีนมากพบได้ทั้งผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ได้แก่ ไข่แดง เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ สมอง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง จมูกข้าว ข้าวโอ๊ต กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก เนื้อสัตว์ ปลา ฯลฯ ถั่วเหลืองเป็นแหล่งของโคลีนที่ปราศจากโคเลสเตอรอลและมีไขมันต่ำ

โคลีนมีบทบาทต่อสุขภาพอย่างไร

1. ลดโคเลสเตอรอล และป้องกันหลอดเลือดอุดตัน

โคลีนจะช่วยเพิ่มระดับของ HDL (ไขมันดี) และลดระดับของ LDL (ไขมันเลว) และโคเลสเตอรอลรวม จึงมีผลป้องกันภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจ (Atherosclerosis and Cardiovascular disease)

2. ความจำและการเรียนรู้ของสมอง

โคลีนเป็นสารที่ใช้ในการสร้างอะเซททิลโคลีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญของระบบประสาท เชื่อว่าการมีอะเซททิลโคลีนที่เพียงพอในสมองจะช่วยป้องกันภาวะความจำเสื่อม ได้ การศึกษาในผู้ที่เป็นโรคความจำเสื่อม (อัลไซเมอร์) ระยะเริ่มแรก พบว่าการให้โคลีนเป็นระยะเวลา 6 เดือนจะช่วยให้ความจำดีขึ้นได้ หรือการให้โคลีนร่วมกับยาที่ใช้รักษา (cholinesterase inhibitors) ก็ทำให้มีการพัฒนาความสามารถที่ต้องใช้ความจำด้วย

3. การทำงานของตับ

ถ้าขาดโคลีน จะทำให้ตับไม่สามารถเคลื่อนย้ายไขมันออกได้ ผลคือเกิดภาวะไขมันสะสมในตับ ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะเซลล์ตับเสื่อม ตับแข็ง และมะเร็งตับได้

รับประทานโคลีนเท่าไรดี

ปริมาณโคลีนที่ควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference Intake ; DRI) มีดังนี้ชาย 550 มก. / วัน
หญิง 425 มก. / วัน
หญิงตั้งครรภ์ 450 มก. / วัน
หญิงให้นมบุตร 550 มก. / วัน
ปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้คือไม่เกิน 3.5 กรัม / วัน

อีโนซิตอล (INOSITOL)

อีโนซิตอลจัดเป็นวิตามินเทียมชนิดหนึ่ง ซึ่งละลายในน้ำ และอยู่ในเครือของวิตามินบีรวม ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้ ซึ่งจะพบมากในสมอง ไขสันหลัง กระเพาะอาหาร ไต ตับอ่อน ตับแก่ และหัวใจ

ร่างกายสามารถสังเคราะห์ ได้ ซึ่งจะพบมากในสมอง ไขสันหลัง กระเพาะอาหาร ไต ตับอ่อน ตับแก่ และหัวใจ อีโนซิตอลมีความคงทนต่อการหุงต้ม และการแปรรูปอาหารอาหารที่มีอีโนซิตอล ได้แก่ เลซิตินซนิดเกล็ด (Lecithin Granules) หัวใจวัว ตับแห้ง ไก่ จมูกข้าวสาลี น้ำมันเลซิติน ตับ ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ตอย่างเกล็ด (Oat Flakes) เนื้อสเต็ก ผลไม้รสเปรี้ยว เปลือกผลไม้ เมล็ดข้าวสาลี อ้อย โมลาส (Molasses) ถั่ว ถั่วลิสง กล้วย ผักใบเขียว ขนมปัง แป้งถั่วเหลือง ลูกเกด ข้าวโพด กะหล่ำดอก หัวผัก หรือ ผักลงหัว หัวหอม และบริวเวอร์ยีสต์ แต่แหล่งที่สำคัญที่สุด คือ ประเภท ข้าว และตับทุกชนิดหน้าที่ต่อร่างกายป้องกันการสะสมไขมัน ,อีโนซิตอลสามารถป้องกันอาการกระวนกระวายใจอย่างอ่อนได้ และพบว่าใช้ในการรักษาในรายที่ประสาทถูกทำลายอย่างอ่อนกล้ามเนี้อลีบมีความ หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วและประสาทหลอน, ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย และป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด , ส่งเสริมร่างกายในการผลิตเลซิติน , มีความสำคัญในการเจริญเติบโต และการมีชีวิตของเซลล์ในกระดูกอ่อน เยื่อในลูกนัยน์ตา และลำไส้ ,ควบคุมสุขภาพของหัวใจ ตับ ไต และเส้นผมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ป้องกันผมบางและศีรษะล้าน ถ้าร่างกายขาดอีโนซิตอลจะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายแบบเดียวกันกับที่ร่างกาย ขาดโคลีนด้วย กล่าวคือ ทำให้เกิดอาการตับแข็ง ตับทำงานไม่เต็มที่ หรือไม่ทำงาน เนื่องจากมีไขมันมาเกาะที่ตับมาก (Fattydegeneration Liver) ท้องผูก เกิดความผิดปกติกับตา โรคหัวใจ คอเลสเตอรอลสูงผนังเส้นโลหิตแดงแข็ง เปราะ แตกง่าย ผมร่วง ผื่นคัน และผิวหนังอักเสบ

* ประโยชน์ต่อร่างกาย
ป้องกันการสะสมไขมัน ซึ่งยังผลให้เกิดไขมันมาเกาะที่ตับและ อวัยวะอื่น ๆ
อีโนซิตอลสามารถป้องกันอาการกระวนกระวายใจอย่างอ่อนได้ และพบว่าใช้ในการรักษาในรายที่ประสาทถูกทำลายอย่างอ่อนกล้ามเนี้อลีบมีความ หงุดหงิด อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็วและประสาทหลอน
ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย และป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด
ส่งเสริมร่างกายในการผลิตเลซิติน
มีความสำคัญในการเจริญเติบโต และการมีชีวิตของเซลล์ในกระดูกอ่อน เยื่อในลูกนัยน์ตา และลำไส้
ควบคุมสุขภาพของหัวใจ ตับ ไต และเส้นผมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ป้องกันผมบางและศีรษะล้าน

* แหล่งที่พบ
เลซิตินซนิดเกล็ด (Lecithin Granules) หัวใจวัว ตับแห้ง ไก่ จมูกข้าวสาลี น้ำมันเลซิติน ตับ ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ตอย่างเกล็ด (Oat Flakes) เนื้อสเต็ก ผลไม้รสเปรี้ยว เปลือกผลไม้ เม็ดข้าวสาลี อ้อย โมลาส (Molasses) ถั่ว ถั่วลิสง กล้วย ผักใบเขียว ขนมปัง แป้งถั่วเหลือง ลูกเกด ข้าวโพด กะหล่ำดอก หัวผัก หรือ ผักลงหัว หัวหอม และบริวเวอร์ยีสต์ แต่แหล่งที่สำคัญที่สุด คือ ประเภท ข้าว และตับทุกชนิด

* ผลของการขาด
เป็น ที่น่าสังเกตที่ว่า ที่ใดพบโคลีนก็มักจะพบอีโนซิตอลเช่นกัน และถ้าร่างกายขาดอีโนซิตอลจะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายแบบเดียวกันกับที่ร่าง กายขาดโคลีนด้วย กล่าวคือ ทำให้เกิดอาการตับแข็ง ตับทำงานไม่เต็มที่ หรือไม่ทำงาน เนื่องจากมีไขมันมาเกาะที่ตับมาก (Fattydegeneration Liver) ท้องผูก เกิดความผิดปกติกับตา โรคหัวใจ คอเลสเตอรอลสูงผนังเส้นโลหิตแดงแข็ง เปราะ แตกง่าย ผมร่วง ผื่นคัน และผิวหนังอักเสบน

 

Sugar & Preservative Free! Each tablet contains the B-Complex factors choline bitartrate (250 mg) and inositol (250 mg).Supplement Facts
Serving Size 1 Tablet

Amount Per Serving % Daily Value

Choline(250mg Choline Bitartrate) 100mg*

Inositol 250mg*

*Daily Value not established.
Directions: For adults, take one (1) tablet five times daily, preferably with meals. As a reminder, discuss the supplements and medications you take with your health care providers. Coated for ease of swallowing.

Other Ingredients: Cellulose (Plant Origin), Hydrogenated Vegetable Oil, Povidone, Silica, Croscarmellose, Vegetable Magnesium Stearate, Cellulose Coating.

WARNING: Pregnant or lactating women should consult a doctor before using any product. Consult your doctor before use if you have, or have had, ANY HEALTH CONDITION or if you are taking ANY MEDICATIONS OR REMEDIES including OTC medications, or are planning any medical procedure. Discontinue use and consult your doctor if any adverse reactions occur, such as gastrointestinal discomfort. NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS UNDER THE AGE OF 18. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. STORE IN A DRY PLACE AND AVOID EXCESSIVE HEAT. TAMPER RESISTANT: DO NOT USE IF SEAL UNDER CAP IS BROKEN OR MISSING